Digwyddiadau

Gŵyl Rhuthun yn dychwelyd I ddathlu diwylliant lleol

Mae tref fechan Rhuthun yng Ngogledd Cymru yn gartref i un o’r gwyliau diwylliannol mwyaf bywiog, ac unigryw, yn y wlad. Mae Gŵyl Rhuthun yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd am wythnos o ddigwyddiadau bob blwyddyn, wedi’u huno gan eu hoffter o ddiwylliant ac adloniant lleol.

Pryd y cynhelir Gŵyl Rhuthun?

Cynhelir Gŵyl Rhuthun rhwng y 25ain o Fehefin a’r 3ydd o Orffennaf 2022, yn dilyn egwyl o ddwy flynedd oherwydd cyfyngiadau Covid 19. Gwelwyd y gynulleidfa fwyaf erioed yn y digwyddiad Top Dre enwog yn yr ŵyl ddiwethaf, a oedd yn cynnwys artisitiad lleol a Bryn Fôn a’r Band!

Pam bod Gŵyl Rhuthun mor boblogaidd?

Yn wahanol i lawer o wyliau diwylliannol eraill mae Gŵyl Rhuthun yn canolbwyntio’n unig ar ddathlu diwylliant a threftadaeth lleol. Mae gan Rhuthun hanes cyfoethog ac mae’r ŵyl yn ffordd wych i ddangos hynny. Mae’r ŵyl yn apelio at bob oedran, gyda theuluoedd yn dod draw i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gwylio perfformiadau gyda’i gilydd, tra bo twristiaid yn ei defnyddio fel cyfle i ddysgu rhagor am ddiwylliant Cymru. Mae Rhuthun yn enwog am fod yn fan geni’r bardd a ‘thad barddoniaeth Gymraeg' Syr Henry Jones, ac mae’n gartref i amrywiaeth enfawr o berfformwyr, ysgrifenwyr a haneswyr talentog, ac wrth gwrs y bobl leol wych. 

Y Digwyddiadau a gynhelir yn yr Ŵyl

Mae Gŵyl Rhuthun yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oedran, yn amrywio o gerddoriaeth fyw a pherfformiadau theatr i arddangosfeydd celf a darllen cerddi. Bydd digonedd i deuluoedd gymryd rhan ynddo hefyd, yn ogystal â digwyddiadau wedi’u hanelu at oedolion. Y prif ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn ystod wythnos yr ŵyl yw: Carnifal Rhuthun a Gorymdaith y Carnifal, y digwyddiad ‘Top Dre’ enwog ac amrywiaeth o deithiau tywysedig, darlithoedd a chyngherddau o gwmpas y dref. 

Mae Gŵyl Rhuthun yn ddigwyddiad diwylliannol gwych sy’n dathlu Cymru a’i diwylliant. Bydd y dref yn brysurach nag arfer yn ystod yr ŵyl oherwydd bod cymaint o ymwelwyr yn dod i’r holl ddigwyddiadau a gynigir. Os ydych chi’n dymuno cael blas ar ddiwylliant lleol, dyma’r cyfle perffaith i wneud hynny. Mae’n debygol y bydd y dref yn brysur iawn yn ystod yr ŵyl felly byddwch yn barod am strydoedd prysur a chiwiau lle bynnag y byddwch chi’n mynd yn y dref.

Subscription Form CY
Wefan gan Snowdon Digital
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram