Food & Drink

The Wine Vaults

Tafarn groesawus gyda staff gwych ac awyrgylch cyfeillgar. Cynigir gwasanaeth da ac adloniant, ac mae croeso i gŵn.

The Farmers Arms

Tafarn leol gyfeillgar, gyda staff gwych ac awyrgylch croesawus. Croeso i gŵn.

The Park Place

Tafarn leol gyda staff cyfeillgar ac amgylchedd rhagorol. Cynigir amrediad o ddiodydd ac adloniant, yn cynnwys dangos chwaraeon byw yn rheolaidd.

The Feathers

Mwy na’ch tafarn leol gyffredin. Dewch i fwynhau cwrw achrededig ‘Cask Marque’, WiFi am ddim a llety ansawdd uchel ar gael os hoffech aros dros nos

The Corporation Arms

Gyda staff cyfeillgar ac amrywiaeth eang o ddiodydd, mae’r Corporation yn cynnig cerddoriaeth ac adloniant gwych yng nghanol Rhuthun.

The Boars Head

Saif tafarn y Boars Head yng nghanol Rhuthun, tafarn draddodiadol lle mae pawb yn teimlo’n gartrefol ar unwaith. Mwynhewch eich cyfnod gyda ni, p’un ai i gael diod sydyn, dal i fyny efo ffrindiau neu i ddathlu achlysur arbennig. Croeso i gŵn.

Kaffee Häus No9

Siop coffi a the ‘Bubble’ sy’n gweini ysgytlaeth, smwddis a phowlenni smwddi hefyd. Cynigir platiau rhannu charcuterie, sawrus a melys, ynghyd â wafflau, toesenni a nwyddau wedi’u pobi.

W and G Jones

Caffi bach gyda bwyd da, iachus. Staff cyfeillgar ac awyrgylch cynnes.

Nant y Felin

Tafarn deuluol annibynnol sy’n cynnig bwyd o safon. Mae ein bwydlen yn cynnig amrywiaeth eang, ac yn cynnwys nifer fawr o ddewisiadau heb glwten. Rydym ni’n gweini dewis rhagorol o gwrw, gwinoedd a gwirod.

Seven Oaks Cafe

Medrwch ddisgwyl gwasanaeth cyfeillgar ac ystyrlon, awyrgylch ymlaciol a dewis eang o gynnyrch cartref a chynnyrch lleol, gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Clwyd.

Costa Coffee

Rydym ni’n cynnig ystod eang o ddewisiadau, a rhywbeth i bawb. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein cwsmeriaid, ein cymuned a’n pobl ac mae gennym ni dîm cyfeillgar a gwasanaeth gwych.

Chatwins Bakery

Mae becws Chatwins yn cynnig amrediad eang o fwydydd, yn cynnwys brechdanau, cacennau a nwyddau pôb traddodiadol. Cynigir gwasanaeth gwych gan ein staff cyfeillgar a’n hawyrgylch croesawgar.

White Horse

Mae’r Ceffyl Gwyn yn amgylchedd sy’n croesawu teuluoedd ac sy’n cynnig gwasanaeth bwyd yn awr, ynghyd â dewis eang o ddiodydd a staff cyfeillgar.

The Cabin Coffee Shop

Siop coffi mwyaf cŵl Rhuthun, sy’n gweini coffi lleol, cacennau cartref blasus ac amrywiaeth eang o siocled poeth.

Bertie's Restaurant

Mae Bwyty Bertie yn dod â rhwysg a chyffro cyfnod y Brenin i’r Castell heddiw. Mwynhewch fwydlen wedi’i ysbrydoli gan seigiau o bob rhan o Ewrop dan siandelïers gyda chorneli distaw ar gyfer pryd rhamantus a byrddau mawr ar gyfer grwpiau mwy.

Sugar Plum Tearoom

Adlewyrchir ein hoffter o fwyd a lletygarwch ym mhopeth rydym ni’n ei wneud. Rydym ni’n angerddol ynghylch bwyd cartref wedi’i wneud o gynhyrchion ffres, ansawdd uchel, gan ddefnyddio cyflenwyr lleol.

Three Pigeons Inn

Mae’n bleser gennym ni eich croesawu chi yn ôl i’r Three Pigeon lle cewch fwynhau bwyd blasus unwaith eto a’r dewis cyfarwydd o gwrw go iawn a gwinoedd.

Chain & Sprocket Cafe

Caffi bach sy’n cynnig dewis o frecwastau a phrydau pryd ar glud, gyda gwasanaeth rhagorol a staff cyfeillgar.

The Drovers Arms

Tafarn leol gynnes sy’n cynnig bwyd cartref o safon uchel iawn sy’n defnyddio cynhwysion o ffynonellau lleol. Ceir ardal bwyty mawr ar wahân ynghyd â bar bywiog sy’n dangos digwyddiadau chwaraeon yn fyw ar Sky Sports.

The Griffin Inn

Rydym ni’n cynnig amrywiaeth eang o ddiodydd ynghyd â bwydlen sy’n cynnig y gorau o gynnyrch y rhanbarth. Mae croeso cynnes, amgylchedd hardd a bwyd gwych yn aros amdanoch chi.

Café R

Caffi wedi’i uwchraddio’n ddiweddar sy’n cynnig detholiad rhagorol o fwyd a diod, ynghyd â staff cyfeillgar ac awyrgylch gwych.

Manorhaus

Lle i fwyta mewn steil i’r rhai sy’n mwynhau bwyd modern ffres sy’n manteisio i’r eithaf ar gynhwysion a chynnyrch lleol, sy’n cael ei weini mewn amgylchedd deniadol ond ymlaciol, gyda gwasanaeth heb ei ail.

The Castle Hotel - JD Wetherspoon

Darparwn ddetholiad eang o brydau bwyd sy’n cynrychioli gwerth am arian. Mae ein staff yn gyfeillgar a chymwynasgar, a chynigiwn wasanaeth cyflym ac effeithlon.

Panda Garden

Bwyty a thecawê Tsieniaidd, sy’n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phrisiau rhesymol.

Small Plates

Cartref bwyta anffurfiol, cymdeithasol! Bwyd steil ‘tapas’, platiau bwyd i’w rhannu a choctêls blasus – y cyfan sydd ei angen am noson i’w chofio!

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram