Places To Stay

The Griffin Inn

Rydym ni’n cynnig amrywiaeth eang o ddiodydd ynghyd â bwydlen sy’n cynnig y gorau o gynnyrch y rhanbarth. Mae croeso cynnes, amgylchedd hardd a bwyd gwych yn aros amdanoch chi.

Manorhaus

Lle i fwyta mewn steil i’r rhai sy’n mwynhau bwyd modern ffres sy’n manteisio i’r eithaf ar gynhwysion a chynnyrch lleol, sy’n cael ei weini mewn amgylchedd deniadol ond ymlaciol, gyda gwasanaeth heb ei ail.

The Castle Hotel - JD Wetherspoon

Darparwn ddetholiad eang o brydau bwyd sy’n cynrychioli gwerth am arian. Mae ein staff yn gyfeillgar a chymwynasgar, a chynigiwn wasanaeth cyflym ac effeithlon.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram